Призвание и Кариерно ориентиране

Нека извадим вътрешната си красота навън

по естествения път на себеизразяването и споделянето!

 

Кариерното ориентиране е среща с огледало, в която на фокус е творчески-социалната изява на Личността. То цели да подкрепи личностите от възможно най-ранна възраст да изследват чрез игра, да експериментират и да видят с по-голяма яснота: какво им харесва (идва от вътре), с какво изобилие от опитности и интереси разполагат и как изглеждащите накъсано елементи са навръзани в единна картина от възможности за забавление и уникален принос. И след това - как талантите и способностите им могат да намерят пълноценна реализация в актуалната ситуация на пазара на труда.

Призвание!*

АвтоБиоГрафия - CV - Resume

Думата "автобиография" произлиза от гръцките корени "autos" - самият аз, "bios" - живот, и "graphein"- пиша. Така че, в буквален превод автобиография означава: "лично животоописание".

В последно време думата автобиография е асоциирана с понятието CV (Curriculum Vitae) - от латински "кръговрат на човешкия живот". Възприема се като документ, който представя в основни щрихи личността, кандидатстваща за работа пред евентуален работодател.

С нас можете да намерите

Полезна информация (под формата на консултации) как:

  • да изградите вашето първо CV/Резюме/Автобиография, ако не разполагате с такова.
  • да огледате и подобрите своето CV/Резюме/Автобиография, ако вече вече имате такова и работите, но търсите нови възможности за реализация на пазара на труда в България и в чужбина.
  • да изследвате и да получите различен и освежаващ поглед към своите заложби, таланти и прояви (това, с което разполагате) чрез коучинг. С цел яснота, вдъхновение и нови ориентири за вашето по-цялостно реализиране или преквалифициране.


Предлагаме и изработвене на професионална автобиография - съобразно с конкретната ви нужда.


Кариерното ориентиране, осъществено с нашият аха!-подход  е забавен и мощен откривателски процес.