Tренинги, практики и събития

¤ Сертифициращи тренинги за професионални медиатори - провеждаме ги в малки групи и с нашият аха!-подход. За актуалните в момента тренинги вижте в рубриката Ах!туално 

Днес в България се предлагат множество базисни обучения по медиация. Ще ни се това да означава, че интересуващите се имат възможност да изберат между различни стилове и подходи с добро качество. Ахая, със своя уникален подход, е сред официално одобрените обучителни организации в Единния регистър на медиаторите.

¤ Тематични и надграждащи тренинги и събития. Обичаме да изследваме холистично - от дълбокото към върха на айсберга и нагоре. Да сложим фокуса върху конкретна нужда/въпрос и да го огледаме от различни гледни точки, по забавни начини. Вярваме, че за различните хора сработват различни подходи и методи за разгръщане и учене през целия живот. И важното е всеки да намира тези, които усеща свои. Нашият начин е да създаваме интересна и провокативна атмосфера за откривателство (отвътре-навън и във взаимообмен), вместо привнасящи знание отвън "обучения за развиване на психологически и комуникационни умения". И виждаме, че в тази среда човек спонтанно намира лично вдъхновение за опознаване, осъзнаване и прилагане на практика. 

От друга страна, като практикуващи пионери на медиацията у нас, имаме удоволствието да общуваме с повечето реално действащи медиатори в родината ни. И неизбежно забелязваме една светеща нужда: от опознаване, приемане и управление на вътрешните конфликти, полярности и баланс на всяка личност-медиатор. Щом създаваме благоприятна среда за среща на спорещи страни и за изграждане на здрав мост помежду им - тогава се нуждаем от оглеждане и здравина на собствената ни вътрешна среда, нали?... И ето нашият отклик на тази нужда.

Предлагаме надграждащи аха!-тренинги и съ!бития за миротворци:

- Емоционална интелигентност за медиатори;

- Проверка, обновяване и управление на вътрешния баланс;

- Ефективна работа с обратна връзка;

- Упражнения с Ахимса (от санскрит ахимса/ахинса - ненавреждане, ненасилие);

- Йога в ключовите разговори;

- Фън шуй на взаимоотношенията;

- Работа в екип за медиатори (ко-медиация).

Заедно с това, предлагаме и тематични

¤ Тренинги за всички искрени търсачи и любители на мира:

- Как да реализираме среща за развръзка в Нулевата точка - практическо приложение в социални ситуации извън зоната на комфорт;

- Медиация и Йога - разрешаване на конфликти за хора с отворено съзнание;

- Медиация И... - практически срещи в партньорство с професионалисти от различна област.

¤ Тренинги по управление и трансформиране на конфликтни ситуации за определена група професионалисти:

- за педагози и преподаватели;

- за психолози в училищата;

- за ученици и младежи в младежки организации; 

- за лидери и мениджъри на екипи.

Кои са нашите ах!туални продукти ли? - вижте повече.

Какво влагаме в думите "тренинги, практики"?

Тренинг - тренировка с живо преживяване, както се случва естествено в спорта и изкуството.

Практика - изследване, упражняване, прилагане и споделяне на добри практики.

Среща за обмен на опит - различни гледни точки, събрани на едно място, с цел взаимно обогатяване.

Аха!-минутки за... - нашите специално създадени кратки включвания (провокиращи, оживяващи и вдъхновяващи), с които гостуваме на наши партньори в техни семинари и събития.