Аха - подход в медиацията

 

„За да реализира щастието, човек трябва да използва всички

негативни състояния като горивен материал в лабораторията на живота.

Щастието – това е превръщането на силите в себе си.” – Петър Дънов

 

Нашият уникален Аха!-подход в медиацията

Ние създаваме аха-среда ( www.mediationtea.com ):

  • на свободно 'да си себе си' и уютно пространство,
  • за взаимно чуване, извличане на меда от ситуацията и градивен изход,
  • в съзнателен диалог - искрен, равностоен и партньорски,
  • с уважение, откровение и здравословно.

Има едно спонатнно ах-ване и „просветване“, случващо се като се отворим в общото пространство, в свободната "чаена" среда. Не водени от някого, нанякъде, а присъстващи от своята Същина. Среда, в която се чувстваш така естествено и себе си, че се разширяваш и отвътре ти идва да възкликнеш: Аха! и да чуеш неподозирано остреща: Аха, я! 

“Колкото до вътрешната ви трансформация, не можете да промените себе си на всяка цена

и несъмнено не можете да промените някой друг човек.

Това, което можете да направите, е да създадете Пространство, в което да се случи промяната,

Пространство, където да навлязат чиста информация, благодат и любов." - Екхарт Толе


В срещата в нулевата точка, естествената откривателска нагласа и аха-моментите, които провокираме, водят до изкристализиране на общия интерес и решения, съдържащи най-доброто за всеки участник.

Стилът ни е партньорски, в пълният смисъл на думата!

Работим чрез:

  • обективен (непредубеден) поглед към ситуацията,
  • уважение и интерес към всяка гледна точка и личност,
  • равнопоставено участие,
  • гъдел и създаване на перспективи за решения отвъд "кутията”,
  • трансформиране на пречките и напрежението в отношенията,
  • съгласие и споразумяване - не на всяка цена, а на най-добрата.

През тези повече от 16 години практика и изследователска работа в самата сърцевина, сме събрали и прекрасно Куфарче с инструменти, с вдъхновение се грижим за него и с удоволствие ще го споделим с Вас. Харесваме и предпочитаме рекламата от уста на уста, защото сме уверени, че „Чувам и забравям. Виждам и помня. Преживявам и разбирам.” - Конфуций

Повече в първият български блог за медиацията: www.mediationtea.com