Области на работа

Основните области на нашата концентрирана работа и успехи са:

* Медиация на работното място – работим, не само за разрешаване на конкретния конфликт в организацията, но и за поддържане на здравословен баланс във взаимоотношенията в работната среда; сближаваме крайни позиции, както между йерархично обусловени лица, така и между партньори.

В портфолиото ни има над 400 успешни win-win споразумения на работното място и с това се оказваме лидери в тази област на Медиацията в България. Ето някои от случаите.

* Семейна медиация - особено деликатна и интимна сфера, в която именно медиацията в най-голяма степен зачита важността на: конфиденциалнността, доверието, запазването на взаимоотношенията и съобразяването с дълбоките  интереси на деца и на родители.

* Медиация в училищата и със младежи:

  • между ученици, между учител и ученик, между учители и между родител и учител:

Много често това, което пречи за хармонично провеждане на часа и ефективното учене е конфликт в класната стая (независимо кои са страните в него). В такива случаи провеждането на медиация от външна и неутрална стана се оказва бързо „развързващо”, улеснява работата на преподавателя и дългосрочно подобрява средата и ефективността на процеса на обучение. Медиацията в учебна среда има и добавена образователна стойност – възпитава култура на активно, отговорно търсене на win-win решения и развитие на самостоятелни умения за справяне с конфликтни ситуации.

  • между младежи/студенти и младежки организации, като самите те са медиатори, а ние сме техни треньори и ментори.

Тръговска и бизнес медиация

Екипът ни от медиатори-практици е допринесъл за повече от 1500 успешни и устойчиви win-win споразумения. Гордеем се за доверието и възможността да правим това, което обичаме и, в което сме наистина добри!