Медиатори

Катина Клявкова  – професионален медиатор No 20061012003 в Единния регистър на медиаторите, с 15 годишен успешен опит и повече от 900 устойчиви win-win споразумения, с юридическо и психологическо образование, треньор и ментор, със специализации в медиация на работното място, семейна медиация, медиация в училище, медиация между младежи. Член на НАМ, участник в World Mediation Forum, медиатор в Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен Съд/СГС.

Христин Клявков - (MBA, мениджър на екип корпоративни финанси) професионален медиатор с опит в търговска медиация, корпоративна медиация, медиация по потребителски спорове, семейна медиация и др.

Медиаторите, членове на общността към Центъра за "Партньорски взаимоотношения" на Ахая.

Пълният списък - скоро!