Ко-медиатори и партньори

Христин Клявков - медиатор (търговска медиация, корпоративна медиация, медиация по потребителски спорове, семейна медиация и др.) и одитор корпоративни финанси; 

Ася Сотирова - медиатор (семейна, училищна медиация);

Даниела Йорданова - медиатор и старши ЧР мениджър;

Деница Белоконска - медиатор и неорайхиански психотерапевт;

Весела Андонова - медиатор и адвокат;

Людмила Павлова - медиатор и училищен психолог;

Маги Благоева - медиатор, създател на Общност за демократично образование и учител;

Даниела Илиева - медиатор и начален педагог;

Сашка Таскова - медиатор и счетоводител;

и други аха-медиатори от Център за медиация АХАЯ...

Следва продължение