Коучинг по медиация

Kоучинг за медиатори и миротворци

Това е специфичен вид коучинг за действащи медиатори, в който поемаме функцията на чисто огледало във връзка със заявени предизвикателства в работата, професионалното и личностното им развитие.

Как започнахме? Доскоро се случваше изцяло неформално - за колеги и за участници в базисни (сертифициращи) тренинги при стартиране на самостоятелната им практика. Преди години няколко медиатори потърсиха Катина Клявкова спонтанно за поредица от регулярни коучинг срещи. И така, удовлетворението от съпреживяването и резултатите, ни вдъхнови да се развиваме и да сме полезни и по този начин.

Прочетете повече за коучинга, осъществяван от Катина Клявкова, треньор, медиатор с 13 годишен опит и повече от 900 устйчиви win-win споразумения. Какво е? За кого е? Защо чрез коучинг? Кога и как се случва?... - http://mediationtea.com/dialogue/tea/coaching-mediation/

Mенторство за медиатори

Консултация по конкретен случай.