Час по миротворчество в училище - искате ли?

Толкова е мощно, а не само красиво и забавно, когато цял клас от 7-8 годишни деца, миротворят заедно!

Включително с "агресивните" сред тях, със "странните" сред тях, с "неуправляемите" сред тях, с "непоправимите" сред тях.

Замисляли ли сте се, колко по-ефективно е да вложим в миротворчество с децата си, вместо да се борим за мир?...

Време е да градим целенасочено мир отвътре-навън и помежду ни, нали?

И то, още преди да започнат да избухват войни.

Ако сте с тази настройка, може би това предложение е за вас:

Кога? - в час на класния ръководител или в друг подходящ учебен час. А може и извън клас - в миротворчески уикенд, например.

Къде? - във всяко училище, независимо от вида и структурата му. Във всеки клас, независимо от възрастта и разнообразието. Във всеки родителски кооператив. И в смесени групи - с родители, учители, семейства и т.н.

Как? - с игри и приказки, на смях и насериозно, с равностойни дискусии, избиране и спазване на правила.

Защо? - за да го бъде съзнателното и свободно (отговорно) учене през целия живот.

И какво от това? - чудеса! :)

За повече информация според конкретната ви нужда - свържете се с нас.

! Ахая ООД предлага този уникален продукт като стъпва на базата на повече от 20 годишното изследване, ноу-хау и опит на Катина Клявкова, експерт по емоционална интелигентност, специалист по миротворчество и разрешаване на спорове и успешен медиатор-практик. 

Всички истории