ЧР консултиране и Коучинг

Вълнуващо е да работим за нова култура в бизнеса: съзнателен и холистичен бизнес.

Бизнес, който съзнава важността на човешкия капитал, инвестира в неговото развитие и удовлетворение. Бизнес, който уважава общата ни жизнена среда, докато създава и се забавлява. Истински трайният успех е в съзнателното, стратегическо развиване на човешкия капитал в целостта му.

Предлагаме Ви съвети, грижа и стратегии за ефективна работа и развитие на човешкия Ви ресурс и работна среда.

Компетентността и опитът ни са концентрирани в основните елементи от жизнения цикъл на личността/ екипите в организацията:

 • Привличане и подбор на таланти
 • Въвеждане, мотивация и развитие
 • Сработване и екипен дух
 • Организационна култура
 • Медиация на работното място и problem solving
 • Атестации и стимули
 • Изходящо интервю, договаряне на взаимно съгласие и планиране на промяната
 • Кариерно ориентиране и Коучинг
 • Диагностика на състоянието на човешките ресурси

За по-конкретна информация, съобразно с нуждите Ви, можете да погледнете тук: "С КАКВО СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ" и да се свържете с нас.

С цел да дадем цялостно, творческо и обективно мнение и препоръка във всеки конкретен случай, ние използваме:

Аха!-подход в ЧР консултирането: Подхождаме към човека като цялостна Личност. Според нас той е повече от ресурс и капитал в организацията - той е нейн естествен център и творчески генератор, двигател на промени, реализатор на общия принос и носител на нейния действителен имидж. Затова ние се грижим личностните цели, мотивация и дела, да са в синхрон с целите на организацията. Чрез откровен диалог, анализ и подкрепа за съзнателни избори, ние проверяваме този синхрон и работим за неговото отглеждане. Според клиентите ни сме „дясната ръка” на лидерите, но и на хората в екипите им – по отношение поддържането на финния баланс помежду им. 

Палитра от инструменти: (различни, добре допълващи се и адресирани), като например: психометрия, IQ и EQ, вплетените житейски интереси, мотивация/ценности/предпочитания, холистично работно представяне; цветово профилиране; human design; mind mapping, art of hosting и много др.

Взаимнодопълващи се компетентности: развитие на човешките ресурси и медиация

Разнообразни форми на работа:

 • Консултации - ad hoc и абонамент*;
 • Тематични сбирки - aha!teambuilding;
 • Медиация;
 • Коучинг срещи;
 • Срещи за взаимообмен - фасилитирани дискусии;
 • Лабораторни групи;
 • Аха-продукти.

*абонамент – интересувате се от нашия препоръчителен минимално достатъчен пакет и допълващите го услуги? – свържете се с нас!  За фирми, които нямат собствен ЧР специалист; За фирми, които имат свой ЧР специалист и търсят обективна, външна гледна точка.

КОУЧИНГ

Коучинг за мениджъри: Работим заедно с мениджъри като техни партньори с външен поглед, като „огледало” и "камертон" при стратегическото планиране и ежедневната им работа. Подкрепяме ги да намират и прилагат най-верния подход според своите ценности, актуален избор и цели, така че да ги постигат удовлетворено и в синхрон с ценностите на организацията. Наблюденията ни са, че често ЧР-грижите са насочени само към служителите, а уменията и усилията на мениджърите се считат за даденост и не се подкрепят, дори се изисква и очаква, че се развиват „от самосебе си”. Успешният ни опит показва, че този вид партньорство е нормална, необходима и заслужена част от работата на истинските лидери.

Коучинг за служители и екипи: Според нуждата на личността – за оглеждане в текуща задача, справяне с лично предизвикателство, развитие на кариерата и др.

Кариерно ориентиране: За всеки, търсещ извличане и структуриране на талантите си, различен поглед към това, с което разполага, яснота и вдъхновение за промяна по пътя на своята себе-реализация.

Партньорско огледало и камертон: За лично "провиждане" (отвъд рамките, отвътре-навън) чрез споделяне с чисто огледало. Зареждаща и резултатна работа за откриване на Своето, на вътрешния мир, за ясно себеизразяване, целеполагане и подреждане на своята хармонична картина в мисълта-словото-действията-физическата реалност.

Предлагаме Ви и Списък с акредитирани коуч-специалисти, наши неслучайни партньори, от който можете да изберете според предпочитанията си.

Приканваме Ви да ни изберете така внимателно, както бихте направили с партньор или кандидат за работа във Вашата мечтана компания!