Медиация

Медиацията е взаимно-справедливо разрешаване на спор чрез съзнателен диалог в уютна атмосфера. Тя е подход за градене на мостове между хора в трудни и кризисни ситуации и от там - на нова култура на пълноценно общуване.

Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

Тя е един от най-ефективните извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, който дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

С нас можете да намерите:

Ахая предлага не просто медиация, а медиация с аха!-подход и с най-успешните и уважавани медиатори в България.

 

~ Ако нямаш време да го направиш, както трябва, тогава ще имаш ли време да го направиш отново? Хайде да го направим win-win, най-добре за всички ни! ~