ЕКИП

 

КАТИНА КЛЯВКОВА

– консултант ЧР/Организационна култура и Human & Synergy Development” (8 год. практика),

- професионален медиатор и треньор по емоционална интелигентност, ненасилствена комуникация, миротворчество и медиация; с 13 год. ежедневна практика и над 900 успешни и устойчиви win-win споразумения; пионер на медиацията в България; наградена през 2015г. с почетния знак на СЮБ и НАМ за успехи и принос,

- юрист, специализирал в Cambridge University, UK; със специализации по психология, профилиране и педагогика,

- учредител и управляващ партньор на Ахая - профил в Linkedin.

С годините социалната ми компетентност се съсредоточи в две области (Медиация и Човешки ресурси), допълващи се взаимно по най-полезния и приятен за мен и клиентите ми начин. Разнообразният и концентриран опит в успешни организации от неправителствения, бизнес и международния сектор, ми дава практична увереност да предлагам качествено и надеждно консултиране.

Учредих Аха!я провокирана от констатацията, че за това, което мога да правя най-добре и с най-голяма страст още „няма форма.” „- Тогава да създадем форма!” и, слагайки своя щрих, подадох ръце. Един възхитителен лидер, Сашка Таскова, управител на уважаваната счетоводна къща "BMG Consult", също повярва в идеята и веднага я подкрепи като мечтания съдружник. Още от самото начало, съзнателното ми намерение е Ахая да е средище и мрежа за работа чрез взаимообмен между самостоятелни, реализирани личности и съмишленици. Да сме обединени в конкретна полезност за всички, в която вярваме истински и работата заедно ни зарежда. В този смисъл, не амбицията на формален лидер, около който се събира „негов екип” и „последователи” ме захранва, а истински партньорската работа. Обожавам да усетя аха!-момента, да откликна и да възкликна: - Хайде заЕдно!

Живо ме интересуват:

  • Срещата на различни гледни точки - чрез диалог, конструктивна обратна връзка, автентично и благо!творно общуване; 
  • Нулевата точка на изобилието - сътворяването и споразумяването в нея;
  • Взаимоотношенията и взаимовръзките - с фокус наситените, кризисни, катарзисни ситуации;
  • Игровостта - изследването, опознаването, развитието чрез игра, създаването на игри;
  • Извличането на win-win комуникационни модели, тяхното споделяне и мултиплициране;
  • Право!съзнанието и естествените идеи - съзнание за същественото, за човечното, балансирано и здравословно прилагане на природните закони и закономерности.

ПАРТНЬОРИ:

Сашка Таскова

Даниела Йорданова

Александър Миланов

Христин Клявков

Ася Сотирова

Деница Белоконска

 

СЪМИШЛЕНИЦИ:

Mедиаторите от Център за медиация "Ахая"

Професионална общност за приобщаващо образование

World Mediation Forum ORG

СЛЕДВА...