Предлагаме

Вълнуващо е да работим за нова култура в бизнеса: съзнателен и холистичен бизнес.

Бизнес, който съзнава важността на човешкия капитал, инвестира в неговото развитие и удовлетворение. Бизнес, който уважава общата ни жизнена среда, докато създава и се забавлява. Истински трайният успех е в съзнателното, стратегическо развиване на човешкия капитал в целостта му.

С нас ще намерите:

  • Медиация и problem solving - win-win споразумяване (разрешаване на спорове, трудни ситуации и конфликти в офиса, между частни лица и между организации; тренинги, тематични сбирки и сбирки за обмен);
  • ЧР диагностика и одит - изследване и диагностика на състояние, потенциал, функциониране и предизвикателства в и на ежедневната работна среда;
  • ЧР консултиране - навременни и цялостни предложения за ефективни решения на вашите ЧР нужди;
  • Teambuilding - aha!-сбирки за сплотяване и ангажираност, с които подкрепяме сработването на екипи със специален подход;
  • Кариерно ориентиране - чисто огледало и конкретен ориентир в разгръщането на личностния потенциал, във всяка социална роля;
  • Срещи за взаимообмен - специално обгрижени срещи на различни гледни точки, с цел извличане на работещи модели, информиран избор и решения;
  • Свързване и обмен в мрежа - съдействаме за контакт с ключови хора/професионалисти с концентриран интерес и опит в области, сходни с вашите (устрем, търсения и интереси);
  • „Аха”-атмосфера - създаваме я във всичко, което правим, за пълноценна и вдъхновенна работа (на личности, лидери, екипи, групи и организации).