Ние

Компанията:

Аха!я е компания, обединяваща партньори, за които работата за разгръщане на човешкия потенциал и синергия е мисия-любима. Използваме уникален подход, ориентиран към малки и средни организации.

Полезни сме чрез две основни, взаймнодопълващи се сфери на дейност: Човешки ресурси-развитие и Медиация.

Вълнуващо е да работим за нова култура в бизнеса: съзнателен и холистичен бизнес. Бизнес, който съзнава важността на човешкия капитал, инвестира в неговото развитие и удовлетворение. Бизнес, който уважава общата ни жизнена среда, докато създава и се забавлява. Истински трайният успех е в съзнателното, стратегическо развиване на човешкия капитал в целостта му.

Нашата компания е бутикова. В това влагаме, че:

  • работим за индивидуализирани и цялостни решения с ах!-качество, на достъпни цени;
  • се свързваме със съзнателно търсещи и развиващи се човешки същества;
  • общуваме с партньорско отношение и внимание;
  • допринасяме за изграждане на самостоятелност и устойчивост.

Година след година изследваме, извличаме есенцията от своя опит и се изграждаме самостоятелно и заедно като професионалисти, изследователи и творци-съмишленици. И като пионери-медиатори (вдъхновени лидери по постигнати споразумения и брой на проведени успешно медиации).

Human & Synergy Development (нашето разбиране):

Хората сме цялостни личности - пълноценни и достатъчни точно такива, каквито сме. Нуждите ни от образование, общуване и развитие идват не, за да запълнят наши липси, след което да станем по-съвършени, значими, полезни и удовлетворени. Те идват, защото сме постоянни изследователи и творци на самите себе си, взаимоотношенията си и общият ни свят. И развитието (разгръщане на потенциала в сега) е най-реалистично, забавно и устойчиво, когато е в съзнателен обмен и синергия.  

Екип

Имаме възможност да сме полезни заедно?! Прекрасно!

В работата си ние уверено допълваме стандартното и нестандартното, популярното и експериментаторското, защото сме открили, че това е начинът да реализираме потенциала си - своя и на ситуацията - в цялост. Правим точно това, което обичаме и така, по естествен път сме отговорни и вдъхновени в работата си.

Предлагаме Ви Контакт: автентичен, откровен и творчески.