Мисия и подход

Мисия

Ние работим за развитие на Личността, Екипа и Организацията в единство и изобилие.

Осъществяваме това чрез ЧР консултиране и Медиация с уникален аха!-подход, ориентиран към малки и средни организации.

Подкрепяме:

- личностите - за изграждане и разгръщане на компетентности за цялостна реализация (в синхрон с вътрешната им същност, стремежи, ценности и приоритети);

- взаимоотношенията - открити и устойчиви, основани на автентично общуване, разбиране, win-win решения и удовлетворение; 

- съзнание за работа - с осмислен принос за себе си и над себе си, вместо „ходене на работа”.

Визия

Вълнуващо е да работим за нова култура в бизнеса: съзнателен и холистичен бизнес. Бизнес, който съзнава важността на човешкия капитал, инвестира в неговото развитие и удовлетворение. Бизнес, който уважава общата ни жизнена среда, докато създава и се забавлява. Истински трайният успех е в съзнателното, стратегическо развиване на човешкия капитал в целостта му.

Като утвърдени професионалисти в компания, която гради бъдеще сега, ние ще продължаваме да споделяме нашите аха!-практики и да допринясяме за изграждането на култура на съзнателен диалог и общуване на индивидуално, екипно и организационно ниво.

Виждаме себе си, не само като обгрижващи среда, благоприятна за развитие, като неутрално огледало, но и като надежден партньор и прожектор, осветяващ най-смелите лъчи от греещите слънца на екипи и компании- първопроходци и лидери в своя сектор.

Аха!-подход

Ние сме не просто ЧР-компания. И използваме не просто подход, а аха!-подход.

Аха!-то е в начина, по който правим нещата и в гъдела, с който зареждаме атмосферата.

  • Подходът ни е изследователски - любознателно, игриво и откровено, без предубеждения към ситуацията и участниците.
  • Подходът ни е цялостен и природосъобразен – Цялостен (холистичен), защото подкрепя изцяло личността с всичките й аспекти и работи за единство на организационните цели, нива и процеси. Природосъобразен, защото насърчава и оживява хармонията с естествените природни закономерности.  ~ Орган - Организъм - Организация ~ е взаимовръзката, за чието осъзнаване и благоразумно използване работим всеки миг. Защото в нея е ключът за мотивацията, удовлетворението и устойностяването на труда, за срещата в различията, високата продуктивност и трайният успех.
  • Подходът ни е равнопоставящ и партньорски.
  • Фокусиран е върху извличане на меда от всяка ситуация и оползотврояването му. Чрез личен пример и провокации спомагаме за свободното разгръщане на качества, умения, усет и ресурс за самостоятелно справяне с ключови ситуации. 
  • Добавената стойност на Аха!я подхода е, че създава доброволна култура на отговорност и партньорство чрез личния принос от всеки един - „най-доброто, което мога и наистина избирам да дам”.
  • Ние развиваме благоприятна среда за срещи на гледни точки и градим мостове между формално и неформално, популярно и непознато, стандартно и експериментално. Защото именно така се извлича най-доброто за създаване на обща ценност. В тази среда се раждат удивителни аха!-ситуации, в които всеки намира нужния ключ за себе си и всички заедно отключват нова врата към успеха си.

! "Колкото до вътрешната ви трансформация, за нея нищо не можете да направите.

Не можете да промените себе си на всяка цена и несъмнено не можете да промените партньора си или някой друг човек. Единственото, което можете да направите, е да създадете

Пространство, в което да се случи промяната,

пространство, където да навлязат чиста информация, благодат и любов." - Екхарт Толе

И често ще ни чуете да възкликваме: - Ах, Аха! и Аха я!, защото именно Аха!-подходът е наш основен заряд. ~ Build aha!-bridges every moment and aha!-moments every day! ~

~ ! ~

Повече за Ах-Аха-Аха я:

A – индивидът като цялостна (центрирана, интелигентна - разумно, емоционално, духовно) Личност, която:

Работи върху нагласата и „отношението си към...”;

Експериментира – с желание за оползотворяване на старите опитности и отвореност към новото и непознатото;

Развива своите EQ + IQ;

Допринася зряло за развитието на средата си;

Учи през целия си живот със страст, породена от преживяваната и устойностена полза от това, а не „защото трябва”.

Ah – наши клиенти и партньори споделят, че всяко нещо, което правим, е едновременно провокиращо и приятно за сетивата, смислено (с послание и цел), полезно и ползваемо – така, че да Ах!неш... Подкрепяме подобни инициативи, продукти и услуги.  

Aha!- заради моментите, които провокираме и о(т)глеждаме именно ЗаЕдно. Полезността им е в удивителното намиране на ефективно решение както за индивида, така и за екипа. Всеки е носител на аха!-семето за откритие, развитие и промяна. И средата, в която да възкликнеш "- Аха!" не е даденост, а се култивира с грижа в процеса. Ние подпомагаме/консултираме изграждането на атмосфера, ситуации, инструменти и умения за пълноценна комуникация.

Aha! ya - като консултанти и водещи, медиатори и фасилитатори в работния процес, ние се грижим до всяко Аха! да застане поне още едно, за да се случи взаимно обогатяване и надграждане ("- Аха?! - Аха я!"). В такъв обмен се изграждат актуални и устойчиви win-win модели на общуване, екипност и решения „out of the box” - за лични, организационни и обществени предизвикателства.