Каузи

"Както се движи частта, така се движи и цялото" Urantia Book

Нашето разбиране за Корпоративна Социлна Отгвоорност (КСО) е в синхрон с нагласата за създаване на споделена и добавена стойност на Harvard Business School - Creating Sared Value (CSV) и на Глобалния договор на ООН.

На практика, реализираме разбирането си:

- със самата си дейност и принос за развитие на личността-екипа-организацията и общността - за да бъде светът този, в който искаме да живеем;

- с личен пример;

- като подкрепяме значими според нас каузи и инициативи.

Заедно подадохме ръце за реализиране на успешната и силна кампания на Български Детски и Младежки Парламент „Дай зелена светлина на живота!” и на новаторския проект "Изборът" чрез направление ПравоСъзнание на Фондация "А..С..О..".

Каузи и инициативи, които подкрепяме:

- Алтернативно/извънсъдебно разрешаване на спорове (Conflict Resolution/Transformation and Management, Peacemaking);

- Младежки творчески изяви и социални инициативи.

- Мост между млади-възрастни, стандартно-нестандартно, познато-непознато;

- Формиране (изграждане) и устойчивост на общност/и;

- Холистично общество;

- ОбраЗоваНие;